Home Аутизам Вклучување на децата со аутизам во високото образование

Вклучување на децата со аутизам во високото образование

SHARE

Во модерното време, бројот на лицата со нарушувања од аутистичниот спектар се повеќе се зголемува. Аутизмот се одликува со намалена способност за социјализација и комуникација и со ограничено и повторливо однесување.

Аутизмот делува на процесирањето информации во мозокот, со тоа што го менува начинот на којшто невроните и нивните синапси се поврзуваат и организираат. Иако тие имаат пробеми со комуникацијата одредени личности со аутизам сепак имаат просечна или надпросечна интелигенција т.е се способни за да станат експерти во некоја област.

И покрај овие факти лицата со нарушувања од аутистичниот спектар не се вклучени во високото образование, а и воопшто во oпштеството. Група на студенти од ФИНКИ спроведоа анкета како овие луѓе би биле вклучени во општествениот и академскиот живот.

Посетете ја нивната Facebook страна: bit.ly/autizam